VERHEIJDEN ONDERWIJSADVIES

STELT ONDERWIJS ALS DOEL

ADVIES | INTERIM

Neem contact op

->

->

Meer informatie

VERHEIJDEN ONDERWIJSADVIES STELT ONDERWIJS ALS DOEL

Na jarenlange ervaring in het speciaal onderwijs als leerkracht, afdelingsleider en schoolleider ben ik verheugd om mijn opgedane kennis en expertise in het onderwijs te mogen delen met andere schoolorganisaties. Ik hoop u graag te mogen ontmoeten, delen is immers vermenigvuldigen!

Fort Verheijden

Eigenaar

Over

Fort Verheijden is een man uit de praktijk. Zo was hij ruim 20 jaar leraar, afdelingsleider en schoolleider binnen het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en dankzij deze ervaringen kan hij veranderingen en ontwikkelingen binnen het onderwijs snel naar de verschillende geledingen binnen een school vertalen. Niet voor niets heeft hij in het verleden bewust gekozen voor het langdurig werken binnen het speciaal onderwijs; namelijk het verschil willen en kunnen maken in ondersteuning, begeleiding en goed onderwijs voor een kwetsbare doelgroep in onze samenleving. Dit, met als doel om  leerlingen zo maximaal mogelijk uit te laten stromen naar een zelfstandige participatie en integratie in onze maatschappij.

Visie

Het is onze taak om het maximale uit de talenten van de leerlingen te halen waarbij altijd uitgegaan moet worden van de eigen kracht en autonomie van een leerling. Het doel moet dan ook zijn om buiten het aanbieden van (didactisch) onderwijs, eigen kracht en autonomie als belangrijke ontwikkeltaak te versterken bij een leerling. Concreet dient ons onderwijs dan ook zo ingericht te worden dat er een onderwijsaanbod met een pedagogische aanpak geboden wordt die aansluit bij de ontwikkelings- en onderwijsvraag van de leerling. Opbrengstgericht werken is hierin leidend en ondersteunend tegelijk. Het heeft namelijk hoge verwachtingen van kinderen en gaat uit van doelgericht en cyclisch werken. Het planmatig en systematisch verbeteren van de onderwijskwaliteit dient dan ook te gebeuren op grond van meetbare resultaten waarbij aan de hand van een analyse een actieplan wordt opgesteld met meetbare doelen. Het vaststellen van de gewenste opbrengsten zorgt immers voor optimale opbrengstgerichtheid. Overigens is het enorm van belang dat deze werkwijze, vanuit een moreel besef bij een ieder, op alle niveaus binnen een school plaats moet vinden om een goed onderwijsproces vorm te kunnen geven.

Expertise

Fort Verheijden heeft de afgelopen jaren, naast het volgen en behalen van diverse cursussen en opleidingen, ontzettend veel ervaring en expertise opgedaan in het (speciaal) onderwijs. In zijn rol als leerkracht, afdelingsleider en als schoolleider heeft hij met alle (kwaliteits)facetten van het onderwijs te maken gehad. Zo is hij verantwoordelijk geweest voor het geven van leiding en sturing aan meerdere locaties, heeft hij beleid ontwikkeld voor de (kwaliteits)zorg rondom het onderwijs en heeft hij zorg gedragen voor een goede uitvoering van het onderwijsproces in relatie tot goed personeelsmanagement. Als opbrengstgerichte schoolleider stond voortdurende verbetering en borging van kwaliteit dan ook consequent op zijn agenda.

Fort Verheijden staat geregistreerd bij het Schoolleidersregister PO. Hij voldoet daarmee aan de kwaliteitscode die voor schoolleiders in het primair onderwijs zijn vastgesteld.

ONTWIKKELING LEIDT TOT VERANDERING

Het aanbod van Verheijden Onderwijsadvies

U wilt het beste onderwijs bieden dat mogelijk is, dat uw schoolorganisatie hierin zo effectief en efficiënt mogelijk functioneert en dat dit leidt tot de gewenste resultaten. Soms kan het echter zo zijn dat deze ambitie om verschillende redenen stagneert en heeft u behoefte aan een tijdelijke ondersteuning. Verheijden Onderwijsadvies kan u deze ondersteuning op 4 verschillende niveaus bieden (advies, ontwikkeling, coaching en (begeleid) interim management) als zijnde de grootste pijlers in een constant veranderende schoolorganisatie.

Systemen aangaande een professionele cultuur en modern leiderschap werken niet zonder verbinding met mensen, als zijnde de professionals. Dat maakt dat standaard systemen dan ook niet werken. Iedere organisatie vraagt om maatwerk van binnenuit, aangezien innovatieprocessen in het onderwijs zeer complex zijn. Het belang van de docenten en hun actieve betrokkenheid wordt steeds meer erkend, wat maakt dat onderwijsinnovatie gezien moet worden als een collectief leerproces binnen school. Bij ingrijpende veranderingen is het dan ook van groot belang dat de verandering in alle lagen van de organisatie plaatsvindt om succesvol te kunnen zijn. Verheijden Onderwijsadvies denkt graag met u mee en begeleidt u, indien gewenst, tijdens dit gehele veranderproces.

Er worden hoge eisen gesteld aan onderwijsorganisaties, zowel naar prestaties als naar de kwaliteit van processen. Scholen dienen transparant te zijn over hun opbrengsten en benchmarking begint ook in het onderwijs gewoon te worden. Verantwoording afleggen en voortdurend werken aan verbetering is de maat. De eisen van de overheid aan scholen zijn in het nieuwe onderzoekskader van de Inspectie vastgesteld, waarbij een eigen meetlat voor kwaliteit zeer gewenst is. Verheijden Onderwijsadvies heeft ruime ervaring met de opzet van een totaalaanpak v.w.b. kwaliteitsbeleid op schoolniveau, gebruik makend van de kwaliteitszorginstrumenten of aanpakken die u al heeft.

ADVIES M.B.T. KWALITEITSZORG

COACHING EN BEGELEIDING

Het serieus nemen van docenten in processen van onderwijsvernieuwing of kwaliteitsverbetering betekent dat zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid centraal komen te staan. Docenten zijn in grote mate zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en dienen daar dan ook zelf sturing, vorm en inhoud aan te geven (bottom-up). Verandering van een organisatie kan echter ook leiden tot een noodzaak aan verandering of verbetering van competenties van de individuele medewerker. Door het afnemen van een objectief assessment als startpunt met daaronder een goed en gedegen begeleidingsplan, lukt het vaak om een medewerker weer terug in zijn/haar eigen kracht te zetten. Verheijden Onderwijsadvies kan en wil u hier graag mee van dienst zijn.

(BEGELEID) INTERIM MANAGEMENT

Verheijden Onderwijsadvies biedt tijdelijke oplossingen op maat, toegespitst op uw situatie en uw wensen als het gaat om extra ondersteuning of een tijdelijke vervanging van de schoolleiding. Dit kan van toepassing zijn op het moment dat er bijvoorbeeld te weinig vooruitgang zit in de school ontwikkeling, het niet kunnen invullen van een directie vacature of een langdurige vervanging wegens ziekte.

 

Mocht u vragen of behoefte hebben aan een brochure voor extra informatie,  neemt u dan contact op door te bellen met 06 15 63 57 86 of via het contactformulier op deze website.

Aanbevelingen

Bent u benieuwd wat anderen vinden van de samenwerking met Fort Verheijden?
Op deze pagina vindt u enkele referenties van zeer uiteenlopende personen.

Mart Mertens

Vml. Voorzitter CvB Dynamiek Scholengroep /

Vml. Coördinator SWV PO Noord Limburg

"Ik ken Fort als een deskundig, integer persoon met veel doorzettingsvermogen. Op het snijvlak (voortgezet) onderwijs en opvoeding heeft hij veel ervaring en kennis om voor kansarme jongeren nieuwe perspectieven te ontwikkelen, zowel binnen de ‘schoolse setting’ maar ook via allerlei trajecten naar de arbeidsmarkt in samenwerking met ketenpartners. Hij is in staat om op een inspirerende manier leiding te geven aan professionals die op dit terrein werkzaam zijn."

Martijn Maassen

Oud collega, stagedocent /
Coördinator Stagebureau OGVO

"Ik heb Fort leren kennen als een uiterst prettige en oprechte schoolleider waar ik graag mee samen heb gewerkt. Hij werkt doelgericht, efficiënt en durft buiten de kaders te denken, zonder dat hij daarbij het menselijk aspect uit het oog verliest. Hij staat open voor de mening van anderen en gaat hier constructief mee om. Dit alles gebeurt in een prettige sfeer, waarbij humor een sterk punt van hem is. Fort durft daadkrachtig te handelen en beslissingen te nemen, laat problemen niet liggen maar pakt ze ook daadwerkelijk aan. Hierbij is en blijft hij eerlijk en oprecht."

Dave Ensberg - Kleijkers

Bestuurder  Stichting Biezonderwijs /
Auteur "Bezielde beschaving"

"Ik heb met Fort samen mogen werken bij Onderwijsgroep Buitengewoon. Fort heb ik leren kennen als een nuchtere onderwijsman met een groot hart voor 'speciale' kinderen en jongeren. Een man die meer op mensen dan op (soms overbodige) systemen is gericht. Fort is dienstbaar en heeft een klein ego. Hij stelt zich dan ook bescheiden op in teamverband; hij laat liever anderen 'scoren' dan zelf eerzuchtig met de eer te strijken. Verder is sfeer en gezelligheid voor hem erg belangrijk, vandaar dat hij ook altijd met een goed humeur in zijn werk staat!"

Ruud Steeghs

Oud collega, Vml. Adjunct-Directeur /
Vml. Directeur VSO de Velddijk

" Ik ken Fort als een betrouwbaar persoon die werkt vanuit een duidelijke organisatie, bestaande uit inhoud, planning en structuur. Hij is oprecht, eerlijk, open en duidelijk in zijn communicatie, wat maakt dat hij erg goed in staat is om projecten en transities te leiden en te begeleiden. Hij weet aangaande complexe vraagstukken het geheel goed te monitoren en stuurt daarbij de teams strak en doeltreffend aan voor het meest optimale resultaat"

Hans Pietersen

Senior Adviseur PO/(V)SO Onderwijs SLO /
Zelfst. Adviseur Beleidsontwikkelng

"Ik heb Fort leren kennen toen hij, namens zijn school, de ambitie uitte meer opbrengstgericht te willen gaan werken. Daar hebben we samen, op een succesvolle wijze vorm aan gegeven. Vervolgens hebben Fort en ik werk gemaakt van de invoering van een systematische, planmatige manier van werken op zijn school. Kwaliteitszorg in de praktijk zeg maar. Fort is een heel prettig mens om mee samen te werken. Een grote dosis humor aan de ene kant maar ook het vermogen tot relativeren én zijn 'out of the box-denken zorgen voor een ideale combinatie om innovaties te begeleiden. Fort is betrouwbaar: afspraak is afspraak. Hij staat altijd open voor nieuwe ideeën zonder daarbij aan realiteitszin in te boeten. Daarnaast werkt hij sterk structurerend en planmatig. Fort is altijd op een heel prettige manier met zijn collega's om gegaan waarbij hij zijn leidinggevende taak/functie nooit uit het oog heeft verloren. Hij coacht op de ontwikkeling van medewerkers en met succes."

Neem contact op voor verdere info

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over hetgeen ik voor u kan betekenen?
Vul dan onderstaand contactformulier in. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

home

Adres :

Arendhorst 9
6043 RR Roermond

Telefoon :

06 - 15 63 57 86

Mail :

fort@verheijdenonderwijsadvies.nl

Verzenden van het formulier...

Er is een probleem met de server

Formulier verzonden

Copyright © 2018 Verheijden Onderwijsadvies. Ontwerp en vormgeving door Fort Verheijden

home
home
home
home
home